126 Nguyễn Thiện Thành-K4-P5-Tp.Trà Vinh (+84).2943.855.246 phong.cntt@tvu.edu.vn

Biểu mẫu

*Biểu mẫu: Download tại đây.

STT TÊN BIỂU MẪU
1

Phiếu đăng ký sử dụng Internet và Email (Mẫu PCNTT-BM01)

document
2  Phiếu đề nghị phục hồi mật khẩu Email (Mẫu PCNTT-BM03) document
3 Phiếu đề nghị cấp quyền truy cập EduSoft.net (Mẫu PCNTT-BM04) document
4 Phiếu đề nghị tạo tài khoản Turnitin (Mẫu PCNTT-BM05) document
5 Phiếu đăng ký/ liên kết tên miền và tạo hosting (Mẫu PCNTT-BM06) document
6 Phiếu đề nghị đăng ký tài khoản Zalo Official (Mẫu PCNTT-BM07) document
 
 
(1 Vote)