126 Nguyễn Thiện Thành-K4-P5-Tp.Trà Vinh (+84).2943.855.246 phong.cntt@tvu.edu.vn

GIỚI THIỆU

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phòng Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 23/QĐ-HĐT của Hội đồng trường Đại học Trà Vinh ngày 30 tháng 8 năm 2022 có chức năng, nhiệm vụ như sau:

- Lập kế hoạch phát triển, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ trong toàn trường.

- Quản trị hệ thống máy chủ, hệ thống mạng LAN (có dây và không dây) tại các đơn vị thuộc khu I trường, cung cấp Internet phục vụ các hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng, quản lý và phát triển các dịch vụ và các ứng dụng trên hệ thống mạng của Trường: Hệ thống thông tin tích hợp, E-mail, Google App.

- Hỗ trợ các đơn vị trong trường xây dựng, quản lý, phát triển Website, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ và các ứng dụng trên hệ thống mạng của trường.

- Sửa chữa các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ khối hành chánh

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong và ngoài trường; cung cấp các dịch vụ cho bên ngoài như tư vấn, thiết kế, xây dựng các ứng dụng dựa trên Vi điều khiển, các ứng dụng trên điện thoại thông minh; xây dựng và phát triển phần mềm theo yêu cầu.

 Nhân sự:

 

ITTVUEDUVN

(2 Votes)

Lượt truy cập

Today 2

Yesterday 2

Week 30

Month 57

All 1316