• Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2017