126 Nguyễn Thiện Thành-K4-P5-Tp.Trà Vinh (+84).2943.855.246 phong.cntt@tvu.edu.vn

Quy trình SV-HS

* Biểu mẫu: Download tại đây.

STT QUY TRÌNH GHI CHÚ
1 Quy trình xem lại và truy xuất Video của Camera. pdfpng
2 Quy trình đề nghị cấp mới/reset mật khẩu tài khoản microsoft sinh viên của Trường. pdfpng
3 Quy trình xử lý sự cố email người học. pdfpng
4 Quy trình hỗ trợ và khắc phục sự cố E-learning. pdfpng
5 Quy trình hỗ trợ hạ tầng mạng cho sự kiện. pdfpng
 
 
(0 Votes)