126 Nguyễn Thiện Thành-K4-P5-Tp.Trà Vinh (+84).2943.855.246 phong.cntt@tvu.edu.vn

Quy trình CB-GV

*Biểu mẫu: Download tại đây.

STT QUY TRÌNH GHI CHÚ
1 Quy trình mở mạng, thu hồi kết nối LAN, Wifi, đăng kí địa chỉ MAC cho máy tính cá nhân, cấp tài khoản dich vụ VPN, cấp máy chủ ảo.
2 Quy trình đề nghị cấp mới/reset mật khẩu tài khoản microsoft, google mail cán bộ của Trường.
3 Quy trình xử lý sự cố mạng LAN, hệ thống lưu trữ, máy in, máy quét, máy tính, máy chủ ảo
4 Quy trình yêu cầu cấp dung lượng lưu trữ Cá nhân/ Đơn vị.
5 Quy trình xem lại và truy xuất Video của Camera.
6 Quy trình đề nghị cài đặt phần mềm phục vụ công việc, antivirus bản quyền.
7 Quy trình đăng kí, thay đổi, tạm ngưng, hủy bỏ tài khoản, tạo group mail cán bộ của trường.
8 Quy trình xử lý sự cố email cán bộ.
9 Quy trình hỗ trợ sử dụng và khắc phục sự cố trên website đơn vị.
10 Quy trình hỗ trợ và khắc phục sự cố E-learning.
11 Quy trình đăng kí Subdomain, hosting hỗ trợ cho website đơn vị, chương trình, sự kiện
12 Quy trình tạo tài khoản/ phần quyền trên phần mềm Edusoft.Net
13 Quy trình khắc phục lỗi phần mềm, Win, hệ thống.
14 Quy trình mua mới/ bổ sung chưc năng phần mềm Edusoft.Net
15 Quy trình hỗ trợ nâng cấp và sửa chữa máy tính.
 
 
(0 Votes)