126 Nguyễn Thiện Thành-K4-P5-Tp.Trà Vinh (+84).2943.855.246 phong.cntt@tvu.edu.vn

Dịch vụ hỗ trợ

DỊCH VỤ - HỖ TRỢ
 
  1. EMAIL TVU
 • Giới thiệu Email TVU
 • Quy định sử dụng Email TVU
 • Hướng dẫn sử dụng Email TVU

2. HỌC VỤ 

3. HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TVU E-LEARNING

 • Giới thiệu TVU E-learning
 • Hướng dẫn đăng nhập TVU E-learning
 • Hướng dẫn sử dụng TVU E-learning

4. MICROSOFT TVU

 • Hướng dẫn đăng ký tài khoản và sử dụng

5. WIFI TVU

 • Hướng dẫn sử dụng Wifi
 • Hướng dẫn kết nối VPN TVU

6. THAM GIA HỌP TRỰC TUYẾN TVU (Dành cho Cán bộ Viên chức)

 • Hướng dẫn kết nối Microsoft Team
 • Hướng dẫn kết nối Google Meet
 • Hướng dẫn kết nối Zoom

7. TURNITIN

(2 Votes)